Coaching

Czym jest coaching?

Coaching jest obecnie najskuteczniejszym i najszybszym sposobem na rozwój umiejętności i kompetencji. To proces, który pomaga ludziom dotrzeć do wyznaczonych przez nich celów, pomaga w osiąganiu lepszych wyników działań oraz we wprowadzaniu wszelkich zmian, na każdej płaszczyźnie.

Coaching to:

 • rozmowa;
 • praca nad zmianą;
 • wyznaczanie celu;
 • tworzenie planu działania;
 • praca nad celem;
 • motywacja;

Korzyści:

 • poszerzenie „pola widzenia”;
 • wzrost samoświadomości;
 • wzmocnienie pewności siebie;
 • wzrost poczucia własnej wartości;
 • rozwój umiejętności i kompetencji;
 • wydobycie możliwości, talentów i zdolności;
 • wzrost poczucia odpowiedzialności;
 • działanie;

Dla kogo?

 • dla każdej osoby, która świadomie chce dokonać zmian w swoim życiu.

Kim jest coach?
Coach to osoba, która:

 • zadaje pytania;
 • tworzy dla Ciebie ćwiczenia i daje narzędzia pomocne na każdym etapie współpracy;
 • zadaje zadania domowe;
 • towarzyszy Ci w procesie zmiany;
 • motywuje;

Coaching stosowany jest m.in. w przypadku, gdy chcesz pracować nad:

 • pewnością siebie,
 • komunikacją,
 • planowaniem,
 • chęcią do działania

a także, gdy chcesz:

 • naprawić relacje,
 • znaleźć lub zmienić pracę,
 • zmienić styl życia na zdrowszy
 • itd.

Udział w procesie coachingowym poprzez poszerzenie „pola widzenia”, znajduje nowe możliwości działania, nowe sposoby na wyjście z trudnych sytuacji.

A czym jest coaching dla mnie?

Dla mnie praca coachingowa to możliwość uczestniczenia w pozytywnej przemianie moich klientów, towarzyszenia w rozwoju oraz obserwowania postępów i radości z osiągania celów.
Często poddawani presji i ocenie środowiska nie zauważamy tego co mamy, często błądzimy by zadowolić innych lub zwyczajnie boimy się reakcji otoczenia. Coaching pokazuje, że jesteśmy odrębnymi jednostkami i że sami tworzymy swoje życie.